Toimituksille

Toimituksellisissa kysymyksissä YK-liiton yhteyshenkilönä toimii viestintävastaava. Yhteystiedot täällä.

Suomenkielisiä YK-aiheisia lähteitä toimitustyöhön

YK.fi

- Tietoa YK-järjestelmän historiasta, rakenteesta, toiminnasta ja toimielimistä suomeksi
- Artikkeleita ajankohtaisista teemoista
- Sanastohaku suomi - englanti - ruotsi
- Usein kysytyt kysymykset

Globalis

- 'Maailman atlas' verkossa
- Sisältää kaikkien YK:n jäsenmaan maaprofiilit
- Tausta-artikkelit 30 maailmalla käynnissä olevasta konfliktista ja YK:n roolista niiden selvittämisessä
- Taustatietoa kansainvälisistä sopimuksesta ja tiedot sopimukset ratifioineista maista
- Satelliittikuvia eri puolilta maailmaa luonnon tilan muuttumisesta 70-luvulta tähän päivään
- Valmiita tehtäväideoita opettajille kouluihin

YK:n viralliset tietokannat

Virallisia asiakirjoja ja kirjastotietokantoja
(koonnut Suomen YK-liitto)

Official Document System (ODS)
http://documents.un.org/welcome.asp?language=E

YK:n virallisia asiakirjoja vuodesta 1993. Kattava hakutoiminto, joka etsii julkaisuja mm. julkaisupäivämäärän, aiheen tai kokouksen perusteella. Yleiskokouksen, talous- ja sosiaalineuvoston sekä huoltohallintoneuvoston päätökset ovat myös luettavissa palvelun kautta.

UN Bibliographic Information System (UNBISnet)
http://unbisnet.un.org/

Luettelo Dag Hammarskjöld-kirjaston ja Geneven YK-toimiston kirjaston kokoelmista. Lisäksi kasvava määrä sähköisiä kokotekstiversioita YK-asiakirjoista organisaation kuudella virallisella kielellä sekä litteroituja puheita ja äänestystuloksia hakutoimintojen kera.

UNBIS Thesaurus
http://lib-thesaurus.un.org/LIB/DHLUNBISThesaurus.nsf/$$searche

YK:n asiakirjoissa ja muussa toiminnassa käytettävää termistöä organisaation virallisilla kielillä. Termipankki tähtää YK-järjestöjen kirjoitusasun yhdenmukaistamiseen, mutta on myös hyödyksi ulkopuolisille organisaation toiminnasta raportoiville. Käyttäjällä on mahdollisuus tehdä sanahakuja ja selata termejä kategorioittain YK:n eri toiminta-alueilta (esimerkiksi kestävä kehitys, veropolitiikka jne.).

UN Info Quest (UN-I-QUE)
http://lib-unique.un.org/DPI/DHL/unique.nsf?Open

Referenssitietokanta, luotu nopeisiin sanahakuihin YK-julkaisuihin liittyen. Hakupalvelu on erikoistunut vuosittaisiin sekä tietyin määräajoin ilmestyviin julkaisuihin, kuten komiteoiden ja komissioiden raportteihin.

UN Information System on the Question of Palestine (UNISPAL)
http://unispal.un.org/unispal.nsf/udc.htm

Tietopankki Palestiinan tilanteesta ja muista Lähi-idän kysymyksistä. Pääkokoelma sisältää ajankohtaisia ja historiallisia Lähi-idän rauhan rakentamista käsitteleviä YK-asiakirjoja. Special Focus -osiosta käyttäjä löytää valikoituja, kokonaiskuvaa hyvin valaisevia artikkeleita, ja multimedia-osiossa saatavilla mm. aiheeseen liittyviä kuvia ja videoita sekä karttamateriaalia.

Bibliographic Database of the Economic Commission for Latin America and Caribbean (ECLAC)
http://www.eclac.cl/biblioteca/default.asp?xml=&lang=eng

ECLAC:in eli Latinalaisen Amerikan talouskomission kirjastotietokannasta voi hakea materiaalia Latinalaiseen Amerikkaan ja Karibian saariin liittyen. Saatavilla mm. uutisia, verkkoartikkeleita ja -lehtiä sekä muita sähköisiä julkaisuja.

Kansainväliset sopimukset, julkilausumat ja lainsäädäntö

UN Treaty Collection
https://treaties.un.org/Home.aspx

Yksityiskohtaista tietoa YK:n ja entisen Kansainliiton kahden- ja monenkeskisistä sopimuksista. Tietopankissa on luettavissa yli 560 sopimusta liittyen maailmanorganisaation toiminnan ydinalueeseen kuten mm. ihmisoikeuksiin, aseistariisuntaan, pakolaisuuteen ja ympäristöön. Tietokantaa päivitetään päivittäin tiedoilla allekirjoituksista, ratifioinneista ja deklaraatioista. Käyttäjä voi hakea yksittäisiä sopimuksia, lukea niitä käsitteleviä uutisia ja tilata teemaan liittyviä uutiskirjeitä.

Declarations and Conventions Contained in General Assembly Resolutions
http://www.un.org/documents/instruments/docs_en.asp

Tietokanta YK:n yleiskokouksen asiakirjoista. Linkkejä päätöksiin ja niiden liitteisiin 60-luvun lopulta lähtien. Asiakirjoja voi hakea päivämäärän, teeman, julkilausumien ja konventioiden perusteella.

Maritime Space: Legislation and Treaties
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/
Merilainsäädännön tietopankki, jossa tietoa mm. kansainvälisestä ja maakohtaisesta merilainsäädännöstä ja merialueiden rajoista. Saatavilla myös taustamateriaalia, karttoja sekä tietoa merilainsäädäntöön liittyvistä konventioista ja niiden statuksesta.

1540 Committee Legislative Database
http://www.un.org/en/sc/1540/national-implementation/legislative-databas...

Valtiokohtaista tietoa ja direktiivejä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1540:n (2004) käyttöönotosta, jonka tarkoituksena on estää ei-valtiollisten toimijoiden kemiallisten tai biologisten aseiden ja niiden toimitusjärjestelmien kehittäminen, tuottaminen, hallussapito, kuljettaminen ja käyttö. Linkkejä alkuperäisiin lakeihin ja päätöksiin resoluution edellyttämistä toimista sekä asiaan liittyviin asiakirjoihin.

YK:n jäsenvaltiot

UN Member States
http://www.un.org/en/members/

Tietoa YK:n 193 jäsenvaltiosta. Maailmanjärjestöön liittymisen päivämäärät, tietoa New Yorkin pysyvistä edustustoista New Yorkissa ja maakohtaista tilastotietoa.
Huom! Vastaava tietokanta suomeksi/ruotsiksi: globalis.fi/globalis.se

Membership of the Security Council
http://www.un.org/en/sc/members/search.shtml

Tietoa YK:n turvallisuusneuvoston kokoonpanosta vuodesta 1946 lähtien. Vuosittaisia päivityksiä, sekä maa- ja aluekohtaista tietoa. Hakutoiminnon avulla käyttäjä voi selvittää milloin tietty maa on ollut mukana turvallisuusneuvostossa tai saada tietystä alueryhmästä lisätietoa.

Terminologiaa

UN Multilingual Terminology Database (UNTERM)
http://unterm.un.org/

Terminologiaa, teknisiä termejä ja erikoissanastoa sekä yleisiä lauseita YK:n kuudella virallisella kielellä. Tietokanta on ensisijaisesti suunnattu maailmanorganisaation kielten parissa työskentelevälle henkilökunnalle, mutta on hyödyksi kaikille, jotka ovat tekemisissä YK-termistön kanssa. Mahdollisuus etsiä akronyymien perusteella sekä monella kielellä samanaikaisesti.
Huom! YK-termien käännöspankki suomeksi: yk.fi/tietokanta

Multimedia

UN WEB TV
http://webtv.un.org/

Live-lähetyksiä ja arkistovideoita YK-kokouksista ja -tapahtumista vuodesta 2001 lähtien. Mukana myös päivittäisiä lehdistötilaisuuksia, uutisia ja valikoituja klippejä, kuten esimerkiksi pääsihteerin puheita ja ympäristöön liittyviä lausuntoja.

UNIFEED
http://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/

UNifeed auttaa mediaa huomioimaan tärkeitä kansainvälisiä uutisaiheita tarjoamalla ajankohtaista videomateriaalia veloituksetta uutiskäyttöön. Materiaalia kootaan YK:n globaalin verkoston kautta ja uutiset tulevat mm. erityisjärjestöiltä, YK:n päämajasta ja rauhanturvaoperaatioilta. Lähetyslaatuista videomateriaalia YK:n eri toimijoilta verkossa kahden viikon ajan julkaisuajankohdasta ja vanhempaa materiaalia saatavilla pyydettäessä.

UN in Action
http://www.unmultimedia.org/tv/unia/

Televisiosarja, joka kertoo YK:n työstä ja sen virastoista ympäri maailman. Lyhytelokuvat ovat katsottavissa veloituksetta verkossa ja käsittelevät maailmanorganisaation työn kannalta tärkeitä aiheita, kuten työskentelyä kehitysmaissa, historiallisia henkilöitä ja maailman ihmisiä.

UN Photo
http://www.unmultimedia.org/photo/

Kuvia maailmanorganisaatiosta ja sen tekemästä työstä 1940-luvun puolesta välistä alkaen. Kuvagallerioita ajankohtaisista tapahtumista ja mahdollisuus selata materiaalia eri aihepiireittäin avainsanojen perusteella (kuten vaikkapa apartheid, rauhanturvausoperaatiot ja ihmisoikeustuomioistuin). Valokuvat ovat ladattavissa ilmaiseksi YK-aiheista raportointia varten ja kaupallisiin julkaisuihin korvausta vastaan.

UN Radio
http://www.unmultimedia.org/radio/english/index.html

Päivittäisiä uutisia ja viikoittaisia ajankohtaisohjelmia, haastatteluja ja muuta audiomateriaalia esimerkiksi YK:n kokouksista ja tapahtumista englanninkielen lisäksi mm. arabiaksi, kiinaksi ja venäjäksi. Radiotiimi tuottaa myös analyysejä ajankohtaisista ilmiöistä mm. politiikan, talouden ja kulttuurin saralla. Ohjelmat ovat ladattavissa Mp3-muodossa ja hyödynnettävissä radiotoimintaan.

UN Publications
https://unp.un.org/SearchAdvanced.aspx

Monikielinen katalogi, joka käsittää kaikki YK:n julkaisut, saatavilla painettuna, sähköisesti ja multimediaformaatissa. Sivuilla myynnissä yli 5 300 YK:n ja sen alajärjestöjen teosta, joista osa on ladattavissa PDF-muodossa suoraan tietokoneelle. Nettisivuilla myös resurssipankit eri kohderyhmille, kuten kirjastonhoitajille ja opettajille.

Kansalaisyhteiskunta

Integrated Civil Society Organizations System
http://esango.un.org/civilsociety/login.do

The Integrated Civil Society Organizations (iCSO) on YK:n pääsihteeristön taloudellisten ja sosiaalisten asiain osaston kehittämä tietokanta, joka helpottaa osaston ja kansalaisjärjestöiden välistä kommunikointia. Kansalaisjärjestöt voivat rekisteröityä ja luoda itselleen profiilin mm. helpottaakseen organisaation konsultatiivisen aseman hakua ECOSOC:issa. Sivuilla on mahdollista etsiä kansalaisjärjestöjä 24 000 toimijan joukosta yhdistämällä eri tekijöitä, kuten konsultatiivinen asema, kieli, toiminta-alue ja maantieteellinen laajuus.

Ilmastonmuutos

Online Inventory of the UN System Activities on Climate Change
http://www.un.org/climatechange/take-action/un-action/

Tietopankki YK:n alaisten organisaatioiden toimista ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Tietoa YK:n aloitteista ja projekteista ruohonjuuritasolla, tavoitteista ja tähän mennessä saavutetuista tuloksista.

Ihmisoikeudet

Treaty Body Database
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?La...

Kansainvälisten sopimusten ja niiden toteuttamista valvovien elinten mukaan lajiteltuja ihmisoikeuskysymyksiä käsitteleviä asiakirjoja. Käyttäjä voi hakea tietoa yhdistelemällä eri tekijöitä, kuten maantieteellinen alue, valtio, eri komiteat ja lausuntotyypit.

Documents of Charter-Based Bodies
http://ap.ohchr.org/Documents/gmainec.aspx

Valvovien toimielimien mukaan lajiteltuja ihmisoikeusasiakirjoja. Hakukoneella mahdollista löytää tietoa elimien toiminnasta, kokouksista, lauselmista ja päätöksistä esim. maantieteellisen sijainnin perusteella.

Humanitääriset kysymykset

Refworld
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain

Raportteja ja asiakirjoja pakolaiskysymyksiin liittyen. YK:n pakolaisjärjestön kokoamaa maakohtaista tietoa kuten ihmisoikeusraportteja, valtioprofiileja ja tutkimuksia. Saatavilla taustamateriaalia, kuten käsikirjoja ja oppaita, tärkeimpiä kansainvälisiä sopimuksia ja pakolaispolitiikkaan liittyvää lainsäädäntöä.

ReliefWeb
http://reliefweb.int/

Kansainvälinen tiedotuskeskus, joka keskittyy humanitäärisiin kriiseihin ja katastrofeihin. Ympäri vuorokauden päivittyvä ReliefWeb on ollut johtava tietolähde vuodesta 1996 lähtien, tuottaen luotettavaa ja ajankohtaista tietoa globaaleista kriiseistä. Tarjolla uutisia, raportteja, karttoja ja katastrofidataa (kuten arvioita ja taloustietoja).

Kansalaisjärjestöt (NGO)

NGOs Associated with DPI
http://esango.un.org/civilsociety/displayDPISearch.do?method=search&sess...

Sivustolla tietoa yli 1300 DPI-järjestöstä, jotka ovat YK:n pääsihteeristön tiedotusosaston alaisia, maailmanjärejstöjen pyrkimyksiä ja arvoja edistäviä organisaatioita. Esim. Suomen YK-liitto lasketaan tällaisiin järjestöihin. Organisaatiohakemistosta voi etsiä järjestöjä mm. maantieteellisen alueen, asiantuntijuuden ja valtioiden perusteella.

NGOs in Consultative Status With the ECOSOC
http://esango.un.org/civilsociety/login.do

Hakemisto YK:n talous ja sosiaalineuvoston konsultatiivisessa asemassa olevista kansalaisjärjestöistä. Käyttäjä voi hakea organisaatioita maantieteellisen alueen, organisaatiotyypin ja asiantuntijuusalueen perusteella.

Tilastotietoa

Statistical Database of the Economic Commission for Europe
http://w3.unece.org/pxweb/Dialog/

Euroopan talouskomission ylläpitämä tilastotietopankki, jossa vertailukelpoista dataa Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Keski-Aasiasta. Tietokanta on ilmainen ja tarkoitettu helpottamaan kansalaisten tiedonhakua. Tieto on järjestetty ajanjaksojen mukaan sekä aihealueittain, pääaiheina makrotaloustiede, sukupuolitilastot, liikennetilastot ja metsätalous.

Social Indicators
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/

Tietoa suurten YK-konferenssien toimeenpanon seurannasta ja valvonnasta. Sosiaalisten indikaattorien datapankki koostuu erilaisista valtiollisista ja kansainvälisistä lähteistä ja indikaattoriseuranta keskittyy pääasiassa toimeenpanoihin lasten, väestökehityksen ja sosiaalisen kehityksen sekä naiskysymysten saralla.

Millenium Development Goals Indicators
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx

Virallista dataa, termejä, menetelmiä ja taustatietoa 60 eri indikaattorin kehityksen arvioimiseksi matkalla kohti vuosituhattavoitteita. Käyttäjän on mahdollista hakea valtiokohtaista dataa sekä uutisia ja raportteja vuosituhattavoitteisiin liittyen.

UN Commodity Trade Statistics Database (Comtrade)
http://comtrade.un.org/

Tietopankki kansainvälisen kaupankäynnin tilastoista. YK:n ilmainen Comtrade-tietokanta sisältää  valtiollista dataa vuosi- ja kuukausitasolla sekä erilaisia tiedon visualisointeja. Historiaosiossa tietoja kaupankäynnistä vuosilta 1900-1960. Käyttäjä voi myös lukea kansainvälisen kaupan tilastollista vuosikirjaa sekä kuukausittaista yhteenvetoja maailmankaupan nykytilasta.

UNdata
http://data.un.org/

Maailmanorganisaation tilastopankki yhdistää kaikki YK:n suurimmat datatietokannat yhden portaalin alle tiedonhaun helpottamiseksi. Käyttäjä voi ladata dataa monilta eri YK:n toiminnan alueilta (esim. koulutus, työllistyminen, energia ja terveys) ja etsiä tietoja selaamalla eri alueita tai hyödyntämällä sanahakua. Datahaku on kehitetty helpottamaan poliittisten päättäjien, analyytikoiden ja journalistien työskentelyä, mutta on kätevä tiedonlähde kaikille maailman kansalaisille.

UN Population Information Network (POPIN)
http://www.un.org/popin/

POPIN:in tavoite on tehdä väestötiedosta helposti lähestyttävää tarjoamalla globaalia, alueellista ja valtiollista väestötietoa YK-lähteistä. Erityisosiot myös mm. maailmanlaajuiselle väestönkehitykselle ja tilastoja maailman lapsien tilanteesta. POPIN julkaisee myös alueellisia (Aasia, Afrikka ja Latinalainen Amerikka) uutiskirjeitä ja ylläpitää kirjastotietokantoja latinalaisamerikkalaisesta, aasialaisesta ja afrikkalaisesta populäärikirjallisuudesta.

Konferensseja ja tapahtumia

UN News Centre
http://www.un.org/News/

YK:n oma uutispalvelu. Päivittäisiä uutisia YK:n toimintaan liittyen, pääsihteerin lausuntoja, tiedotusta ja materiaalia lehdistötilaisuuksista.

United Nations Meetings Coverage and Press Releases
http://www.un.org/en/unpress/index.asp

Lehdistötiedotteiden ja kokousraporttien hakupalvelu. Omat osionsa pääsihteeristön, yleiskokouksen, turvallisuusneuvoston sekä talous- ja sosiaalineuvoston lehdistötiedotteille ja tuleville lehdistötilaisuuksille.

Calendar of Conferences and Meetings
http://conf.un.org/dgaacs/meetings.nsf

YK:n konferenssi- ja kokouskalenteri. Sanahakupalvelu sekä tapahtumien selaaminen päivämäärän, vuoden ja tapahtumapaikan perusteella.

Arkistoja

UN Nations Archives and Records Management Section
https://archives.un.org/

YK:n arkistopalvelu (ARMS) säilyttää ja pitää kirjaa maailmanorganisaation historiasta. ARMS pitää huolen siitä, että YK:n virkamiehet ja toimistot dokumentoivat toimintaansa ja varmistaa kansalaisten pääsyn YK:n arkistoihin. Arkistoja voi hyödyntää mm. tutkimukseen, julkaisuihin ja opetustoimintaan. Arkistot sijaitsevat New Yorkissa, mutta niiden henkilökuntaa on mahdollista konsultoida sähköisesti esimerkiksi tutkimusasioissa ja lähdekysymyksissä.

 


Päivitetty viimeksi: 14.8.2017